Blue Knights CZ II

Sraz BK CZ II v termínu 27. - 30.8.2020 z důvodu COVID-19 zrušen! Náhradní termín bude upřesněn později.

BK CZ 2 meeting in term 27 to 30 August 2020 was due to COVID-19 canceled! More info soon.

Klikni na znak pro přesměrování na přihlášku / Click on the logo to redirect to the application form
Klikni na pozvánku pro přesměrování na další jazyky / Click on the invitation to redirect to other languages

Modří Rytíři Česká Republika II

(Blue Knights Czech Republic II)


Spolek se po své registraci 18. 9. 2018 stal členem mezinárodního sdružení:
„Blue Knights“ International, LAW Enforcement Motocycle Club Inc.“
se sídlem: 38 Alden Street, Bangor, ME 04401, USAÚčel našeho spolku

 • podpora mototuristiky na národní i mezinárodní úrovni
 • podpora bezpečnosti silničního provozu
 • podpora veřejně prospěšných, dobročinných sociálních zařízení, organizací a nadací včetně podpory porozumění mezi národy a evropské integrace
 • činnost spolku vychází ze společenského zájmu o motocykly všech značek a obecného předpokladu kolektivního myšlení
 • podporovat a rozvíjet motocyklový sport a bezpečnost motocyklisty


Cíle našeho spolku

 • na veřejnosti pozitivně prezentovat motorkářství, zejména s ohledem na skutečnost, že si postavení motorkářů od členů spolku žádá zvláštní osobní iniciativu
 • účastnit se národních a mezinárodních srazů a pracovních setkání
 • pořádat národní a mezinárodní srazy a setkání
 • poskytovat veřejnou podporu v otázkách bezpečného řízení a to jak prakticky, tak i formou poradenské a informační činnosti v rámci svých možností minimalizovat za pomocí osvěty a příslušných opatření škody, které vyplývají z rizika nehod v motorkářském sportu
 • užívat si společnosti různých lidí, které spojuje nejen práce v bezpečnostních složkách, ale i láska k motocyklům
 • rozvíjet bratrského ducha mezi zaměstnanci bezpečnostních složek a širokou veřejností
 • zajistit vzájemnou pomoc, potěšení, zábavu, vzdělávání, fyzický, duševní a sociální prospěch členů klubu ale i široké veřejnosti
 • zajet k postiženým dětem, vzít je na vyjížďku, vidět jejich úsměvy na tvářích a získávat finance pro ty méně šťastné


To vše znamená být Blue Knights, ale i mnohem, mnohem víc…

Pozn. spolek má nevýdělečný charakter a je politicky i nábožensky neutrální.