Blue Knights CZ 2

Modří Rytíři Česká Republika II

(Blue Knights Czech Republic II)


Spolek se po své registraci 18. 9. 2018 stal členem mezinárodního sdružení:
„Blue Knights“ International, LAW Enforcement Motocycle Club Inc.“
se sídlem: 38 Alden Street, Bangor, ME 04401, USAÚčel našeho spolku

 • podpora mototuristiky na národní i mezinárodní úrovni
 • podpora bezpečnosti silničního provozu
 • podpora veřejně prospěšných, dobročinných sociálních zařízení, organizací a nadací včetně podpory porozumění mezi národy a evropské integrace
 • činnost spolku vychází ze společenského zájmu o motocykly všech značek a obecného předpokladu kolektivního myšlení
 • podporovat a rozvíjet motocyklový sport a bezpečnost motocyklisty


Cíle našeho spolku

 • na veřejnosti pozitivně prezentovat motorkářství, zejména s ohledem na skutečnost, že si postavení motorkářů od členů spolku žádá zvláštní osobní iniciativu
 • účastnit se národních a mezinárodních srazů a pracovních setkání
 • pořádat národní a mezinárodní srazy a setkání
 • poskytovat veřejnou podporu v otázkách bezpečného řízení a to jak prakticky, tak i formou poradenské a informační činnosti v rámci svých možností minimalizovat za pomocí osvěty a příslušných opatření škody, které vyplývají z rizika nehod v motorkářském sportu
 • užívat si společnosti různých lidí, které spojuje nejen práce v bezpečnostních složkách, ale i láska k motocyklům
 • rozvíjet bratrského ducha mezi zaměstnanci bezpečnostních složek a širokou veřejností
 • zajistit vzájemnou pomoc, potěšení, zábavu, vzdělávání, fyzický, duševní a sociální prospěch členů klubu ale i široké veřejnosti
 • zajet k postiženým dětem, vzít je na vyjížďku, vidět jejich úsměvy na tvářích a získávat finance pro ty méně šťastné


To vše znamená být Blue Knights, ale i mnohem, mnohem víc…

Pozn. spolek má nevýdělečný charakter a je politicky i nábožensky neutrální.